fbpx

Членство

За што станува збор?

Што претставува ММ за нашите членови?

ЈУНИОРСКА ЕДУКАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ВОЛОНТИРАЊЕ И АКТИВИЗАМ

Дел од јуниорската програма за волонтирање и активизам се младите кои имаат мотивација да креираат позитивни промени во општеството, да го промовираат младинскиот активизам и волонтерството како главна алатка за личен и професионален развој, да ги развијат своите вештини и да ги остваарт своите капацитети за лидерство во заедницата.  Младите активни во оваа програма активно се вклучуваат и во останатите активности на Младите можат кога има потреба од дополнителен волонтерски ангажман. 

Во јануари 2022 година, младите кои сакаат да се приклучат на оваа програма имаат можност да одберат една од трите обуки која специфично се фокусира на нивните интереси и таленти. Сите млади од програмата ќе учествуваат во обука за развивање на нивната желба за волонитрање, активизам, општествена одговорност и критичка мисла. Разликата во изборот за обуките е тоа што тие може да се насочат кон пристап кој им нуди користење и развивање на нивните специфични таленти, односно тие може да одберат да учествуваат на:

  • Обука за развивање на волонтирањето и активизмот преку креативни и уметнички концепти;
  • Обука за развивање на волонтирањето и активизмот преку спортот и спортските активности;
  • Обука за развивање на волонтирањето и активизамот преку дебатирање и пишување.

По завршување на обуките, сите тие заеднички учествуваат на хакатон на кој преку design thinking методологијата, членовите ќе имаат можност да развијат три проекти на теми релевантни на моменталните општествени случувања. Тие проекти ќе бидат потоа подржани од фондот за младински иницијативи креиран од Social Day.

Пријавувањето е отворено до 06.02.2022 година (23:59 ч.)

Пријави се во програмата за волонтирање и активизам

 

ЈУНИОРСКА ЕДУКАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ПРОМОЦИЈА НА МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ

Преку едукативната програма за промоција на менталното здравје, на членовите кои се дел од истата им се нуди платформа за личен развој, себеспознавање, себереализација и станување на најдобрата верзија од себеси. На тој начин тие имаат можност да станат способни и решителни млади луѓе кои се справуваат со секојдневните предизвици со кои животот ги напаѓа, да се развијат во агенти на позитивни промени, односно да станат врснички едукатори кои гласно зборуваат за важноста на негувањето на нашето ментално здравје. Младите активни во оваа програма активно се вклучуваат и во дополнителните активности на Младите можат поврзани со темата ментално здравје.

Во јануари 2022 година, програмата за ментално здравје цели да обучи најмалку 20 млади кои ќе поминат низ процесот на: учество во развој на прирачник за врснички едукатори за ментално здравје, обука за врснички едукатори за ментално здравје, иницијатива за промоција на менталното здравје помеѓу младите и спроведување на врснички едукации за ментално здравје во средните училишта на територија на Република Македонија.

Пријавувањето е отворено до 28.02.2022 година (23:59 ч.)

Пријави се во програмата за ментално здравје

СЕНИОРСКА ЕДУКАТИВНА ПРОГРАМА

Категоријата Сениори во рамки на членството на Младите можат ги вклучува сите млади кои биле најмалку 6 месеци членови во организацијата во рамки на претходните 12 месеци. Членови сениори се млади кои пртеодно учествувале во активностите на ММ за кариерно насочување, волонтирање и активизам, но и членовите – врснички едукатори за ментално здравје. Во склоп на истата се реализираа повеќе активности базирани на претходно подготвен план прилагоден на потребите и аспирациите на членовите во истата.

Повеќе за програмата можеш да прочиташ тука.

Како да аплицираш за сениорско членство?
Контактирај ја координаторката за членство, Софија, на [email protected] или на 078 449 042.

Младите можат е непрофитна и независна граѓанска организација која има за цел да ги поттикне младите да земат активно учество во развојот на демократско општество, преку активно граѓанство и социјален активизам.

Организацијата е основана од страна на младите луѓе, водена од идејата за моќта на младите како катализатори на промени во денешното општество.

Социјални мрежи
Последни проекти