fbpx

Членство

Приклучи ни се!

За што станува збор?

Што претставува ММ за нашите членови?

Информации за едукативните програми за членство

Приклучи ни се!

Младите можат е непрофитна и независна граѓанска организација која има за цел да ги поттикне младите да земат активно учество во развојот на демократско општество, преку активно граѓанство и социјален активизам.

Организацијата е основана од страна на младите луѓе, водена од идејата за моќта на младите како катализатори на промени во денешното општество.

Социјални мрежи
Последни проекти